Bel ons vandaag: 085 060 1195 info@web-pixels.nl

Beleid

PRIVACY

PRIVACYVERKLARING

TEF Digitaal BV verwerkt uw persoons- of bedrijfsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens in principe niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bureau en voldoen in de behandeling van uw persoons- of bedrijfsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

TEF Digitaal BV verwerkt persoons- of bedrijfsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoons- of bedrijfsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsgegevens
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekening (IBAN)

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

TEF Digitaal BV verwerkt of kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens over persoonlijke, bedrijfs- of boekhoudkundige (financiĆ«le) aangelegenheden.

WAAROM WE UW GEGEVENS NODIG HEBBEN

TEF Digitaal BV verwerkt uw persoons- of bedrijfsgegevens, voor de volgende doelen:

 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder en hiervoor vragen wij uw toestemming
 • contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, ook dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.

TEF Digitaal BV verwerkt ook persoons- bedrijfsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

TEF Digitaal BV zal uw persoons- of bedrijfsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn niet langer dan

De voorgeschreven wettelijke termijnen. Indien hiervan af wordt geweken, geschiedt dat in overleg en met toestemming van de opdrachtgever c.q. direct betrokkene(n).

DELEN MET ANDEREN

TEF Digitaal BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TEF Digitaal BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoons- of bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking ervan tijdelijk stop te zetten of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering op ieder moment sturen naar info@web-pixels.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs en/of uittreksel KvK van uw onderneming bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. TEF Digitaal BV zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

TEF Digitaal BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de heer J.S. Meuwsen, telefoonnummer 085 060 1195 via info@tefdigitaal.nl. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij verwijzen naar het cookie-statement .

WIJZIGINGEN

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 20-09-2022.

TEF Digitaal BV
Zijlstraweg 15
3281 AW Numansdorp
+31 (0) 85 060 1195